Att skänka pengar

Vårt Banggiro 342-7150 skriv ert namn och mailadress

Som det ser ut hitintills kommer 92 % av alla insamlade pengar gå till våra projekt, vi har haft 8 % utgifter 2013 det är våra två hemsidor som kostar 690kr per st och år. www.msjfonden.se och msjfonden.com 

Vår ambition och absoluta mål är att minst 80% av alla de pengar vi samlar in, alltid ska gå till Barnen.

Alltså får aldrig mer än högst 20 öre av varje insamlade krona gå till administrativa kostnader. Detta är vårt tak för dessa utgifter. Ju mer pengar som kommer in, desto större procent går till ändamålet.
Allt arbete vi och våra medhjälpare lägger ner med insamling, hemsida, försäljning osv är helt och hållet ideellt. 

Våra resor till Thailand, flyg, hotell, mat betalar vi självklart själva vi jobbar ideellt.

Vad räknas då till administrativa kostnader?

Jo, det är tex kostnader för hemsida, skydd av domännamn, polisens tillstånd, kostnad för trycksaker, inköp av bössor, bankenskostader för bankgiro …
Samtliga bidrag och utgifter redovisas löpande under fliken ”insamlingar” .
Vår drivkraft i detta arbete, är helt enkelt glädjen det ger att kunna hjälpa de mest behövande barnen i Thailand, och vi vill därför vara helt öppna med vart pengarna går, så att Ni som bidragsgivare tryggt ska veta att era pengar kommer fram. När vi samlar in pengar med insamlingsbössor så är Vi är alltid några stycken som räknar hur mycket pengar vi har fått in, vi skriver ner och alla skriver på att det stämmer. Allt för att det inte skall bli fel. 

Vi tar emot pengar från företag, privatpersoner och organisationer.

Vi åker ner till Thailand och undersöker olika hjälpinsattser personligen, vi granskar och väljer ut vad vi tycker passar vår organisation bäst, vi underhandlar själva med ev leverantörer av material och med hjälp av lokala organisationer beroende på hur stort hjälpinsatsen är.

Vi är personligen ute och ser till att allt blir som vi har tänkt från början, dokumenterar så ni kan se och känna er delaktiga i de olika projekten.

Vi vill hjälpa utsatta människor med omtanke, framtidstro och konkreta handlande

Projekt som t.ex. hjälpa till i skolorna med skolpacket så alla har skolmaterial. Vi brinner för barn och barnens skolgång och fritid både på landsbygden och i storstäderna 

Och att se långsiktiga projekt, en by som behöver vattenborra eller skollokaler, och inom sjukvården hjälpa till med läkemedel till hiv-smittade och andra utsatta grupper med mediciner.

Hjälpa till med glasögon fortlöpande till barnhem och till äldre.

Och att bistå organisationer som finns i Thailand med konkreta projekt

 

 

 

 

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)