Familjen Otip

Insamlingen började den 10 Juli 2014

MSJ Fondens Bankgiro nr 342-7150. Insamling till att bygga klart deras hus, ny sjukhussäng, rullstol och förflyttningsartiklar så som tex dusch stol.
För tre år sedan, så föll ett träd över Otip och Han blev förlamad från midjan och neråt, har funktionshinder i armar och axlar. Otip och Ie (frun) jobbade med gummiträd och fick 200bath ca 50kr/per person och dag, som de sparade (i många år) en del till deras nya hus, de börja bygga men så hände olyckan och nu är det bara frun som jobbar, de två flickorna som är sex och tio år går i skolan.
Deras situation är inte bra, deras hus rasar nästan, de har bara en inkomst och den är liten, två små barn som behöver mat, kläder och att få gå i skolan.
Med att hjälpa familjen med huset och hjälpmedel till Otip så får hela familjen ett drägligare liv. Otip kan komma ut och sälja något utanför deras hus, och på så sätt bidra till familjeförsörjning och flickornas skolgång, och inte minst hans eget välbefinnande.
Vi vill hjälpa så de själva kan utveckla och hjälpa sig själva

MSJ Fondens Bankgiro nr 342-7150. If you want to put money into the project family Otip(Bank In Thailand)Bank is SCMBank Account No. 208 2222 387 Century Plaza Sarinpat Pongvapeeworapat. ALL money will go to the project/ Thanks
Kram Mårten och Sarinpat Johnsson
Tacksam för små eller stora bidrag, alla pengarna går oavkortat till projektet.
www.msjfonden.se www.msjfonden.com

 

เราไม่สามารถรู้อนาคตได้ ว่าอะไจะเกิดขึ้นกับเรา
ครอบครัว ของคุณ อุทิศ มะแอเคียน
ชวนทำบุญกันคะ
อยากบอกบุญกับเพื่อนๆที่ ต้องการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ อุทิศนะคะ เราเปิดบัญชีเพื่อรับบริจาคเงินเพื่อช่วยสร้างบ้านของคุณ อุทิศ ให้เสร็จ งบอยู่ที่ 80000 บาทคะ ถ้าได้เกินบ้างก็ดีคะ จะได้เป็นค่าอุปกรณ์ในการฝึกกายภาพ เพื่อคุณ อุทิศ จะได้ช่วยเหลือตัวเองได้
หมายเลขบัญชีนะคะ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ หมายเลขบัญชี 208 2222 387 Century Plaza ศรินภัสร์ พงษ์วาปีวรภัทร
ส่วนที่สวีเดนใครอยากช่วยลองรวมเงินกันแล้วโทรมาบอกนะคะ จะได้รวมส่งไปที่ไทย
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 072 270 9555
ใครโอนเงินเข้าบัญชีแล้วรบกวนแจ้งให้ทราบด้วยนะคะเพราะเราจะได้แจ้งให้ทุกๆคนทราบด้วยว่ามียอดเงินเท่าไหร่แล้

หากได้รับเงินครบแล้วเราจะ ให้ ท่าน ผอ.โรงพยาบาล นาทวี ดูแลต่อ และท่านจะคอยแจ้งโดยการถ่ายภาพให้เราได้ทราบกันเป็นระยะๆไปคะ และหากเป็นไปได้จริงๆเราจะลงไปดูแลด้วยตัวเองคะ

ขอขอบคุณทุกๆท่าน If you want to put money into the project family Otip (Bank In Thailand)Bank is SCMBank Account No. 208 2222 387 Century Plaza Sarinpat Pongvapeeworapat.

If you want to put money into the project family Otip (Bank In Thailand)Bank is SCMBank Account No. 208 2222 387 Century Plaza Sarinpat Pongvapeeworapat. ALL money will go to the project Thanks
Help us to help, the money will go to the project. 7 photos
MSJ Fund Bankgirocentralen No. 342-7150. Fundraising to build clear their house, new hospital bed, wheelchair and moving items such as eg shower chair.
Three years ago, it fell a tree over Otip and Otip was paralyzed from the waist down and has been disabled in the arms and shoulders. Otip and Ie (the wife) was working with rubber trees and got 200bath about 50kr/per person daily, they saved some of their new house, they begin to build but then the accident happened and now it is only the wife who works, the two girls is six to ten years go to school.
Their situation is not good, their house collapses almost, they only have one income and it is small, two small children who need food, clothes and to go to school.
By helping the family with housing and utilities to Otip to get the whole family a better life Otip can get out and sell something outside their house, and thus contribute to family livelihood and girls' schooling, and not least his own welfare.
We want to help so they can develop and help themselves

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)