utbildning

Om vi kan hjälpa barn till att gå i skolan och autbildning då får ungdomarna lättare att få jobb och kunna försörja sig de är ett mycket viktig kugge i att få det bättre.

 

1 maj 2014